9:00 - 12:00

Program: Luni - Vineri

0265-261 652

Telefon contact

Facebook

Search
 

Definitivat

2018

Procedura de organizare si desfasurare a examenului de definitivat, in profesia de Consilier juridic.

Consilierii juridici stagiari care indeplinesc conditiile prevazute in Statutul profesiei de consilier juridic vor depune la secretariatul Ordinului Consilierilor Juridici Mures, in vederea sustinerii examenului de definitivat in profesie, o cerere la care se va anexa:
– adeverinta de vechime de la locul de munca;
– actul de identitate, în copie
– dovada de plată a taxei de înscriere la examen în original.

 

Examenul pentru definitivare în profesie se  organizeaza pentru consilierii juridici care au încheiat stagiul de pregătire profesională de 2 ani. De asemenea  se pot înscrie şi consilierii juridici care nu au susţinut un asemenea examen la încheierea perioadei de stagiu.

 

Examenul pentru definitivare va consta în susţinerea unor probe scrise la următoarele materii:
– organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic,
– drept civil,
– drept procesul civil,
– drept penal,
– drept procesual penal

 

Subiectele de examen vor fi întocmite potrivit hotararii Consiliului Colegiului Consilierilor Juridici Mureş.

Membrii Comisiei de examinare vor fi numiti pana la data examenului, conform statutului profesiei de consilier juridic.

Centre de perfecționare