9:00 - 12:00

Program: Luni - Vineri

0265-261 652

Telefon contact

Facebook

Search
 

Înscriere

ÎNSCRIEREA ÎN COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI MUREȘ

Se pot înscrie în Colegiul Consilierilor Juridici Mureș persoanele care îndeplinesc conditiile prevazute de art. 8 din Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic completata si modificata de Legea nr.246/2006 si de art. 14 din Statutul Profesiei de consilier juridic publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.867 din 05.12.2003, respectiv:

 

a)Este cetatean român si are domiciliul în România;
b)Are exercitiul drepturilor civile si politice;
c)Este licentiat al unei facultati de drept;
d)Este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;
e)Nu se afla în unul din cazurile de nedemnitate profesionala;

 

Nota: Prevederea referitoare la cetatenia româna a fost modificata de prevederile Legii nr.246/2006 care precizeaza la art. 81 alin.1 “Cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European poate exercita profesia de consilier juridic în România, daca îndeplineste conditiile prevazute de lege, mai putin cea prevazuta la art. 8 lit. a)”
Procedura de înscriere în profesie a consilierilor juridici cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene nu este înca disponibila din cauza lipsei metodologiei ce trebuia elaborata de Ministerul Justitiei.

ACTELE NECESARE INSCRIERII IN COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI MURES:

– COPIE C.I.

– COPIE ACT DE STARE CIVILĂ

– COPIE CERTIFICAT DE NAŞTERE

– COPIE LEGALIZATĂ DUPA DIPLOMA DE LICENŢĂ IN “DREPT”

– CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR (sau pana la obţinerea lui, o declaraţie pe proprie răspundere legalizată)

– FOTOGRAFIE IN FORMAT ELECTRONIC DE DIMENSIUNEA
19X26,5 mm

– ADEVERINŢA DE LA LOCUL DE MUNCĂ PRIVIND VECHIMEA IN ACTIVITATEA DE CONSILIER JURIDIC SI / SAU ALTE FUNCŢII JURIDICE

 

Actele se vor depune la Secretariatul Colegiului Consilierilor Juridici  Mures

 

Taxa de înscriere in Colegiul Consilierilor Juridici Mureş – 250 de lei
Cotizatia anuala este de 180 lei/an (respectiv 15lei/luna)

Contact

Formular rapid