9:00 - 12:00

Program: Luni - Vineri

0265-261 652

Telefon contact

Facebook

Search
 

Convocator AGO 2020

Convocator AGO 2020

 Asociaţia profesională 
“COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI MUREŞ”

Targu Mureş, strada Primăriei, nr. 1, judeţul Mureş

În atenţia consilierilor juridici – membrii ai CCJ MUREŞ

CONVOCATOR


           În conformitate cu prevederile art. 14 alin. 6 si art. 16 alin. 1 si 2 din Statut, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Asociaţiei Profesionale COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI MUREŞ pentru data de 21 aprilie 2021, ora 11:00, la Târgu Mures, strada Primăriei, nr. 1, parter, camera 04.
           În cazul în care la prima convocare Adunarea Generală nu întruneşte cvorumul statutar, a doua intrunire va avea loc în data de 22 aprilie 2021, ora 11:00, în acelasi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

ORDINEA DE ZI:

  1. Raportul de activitate al Consiliului CCJ – Mureş pe anul 2020; 
  2. Aprobarea Bilanţului contabil pe anul 2020 a Execuţiei bugetului de venituri si cheltuieli, a Raportului de gestiune şi a Raportului comisiei de cenzori, Descărcarea de gestiune;
  3. Alegeri: Decanul, Prodecanul, Membrii consiliului, Comisia de cenzori, Comisia de disciplină, Secretarul coordonator de stagiu; 
  4. Modificarea alin. 3 al Actului constitutiv cu noile organe de conducere rezultate în urma alegerilor ;
  5. Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021;
  6. Diverse.

Palage Ştefan,

Decanul Colegiului Consilierilor Juridici Mureş

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.